Oplatí sa kúpiť s.r.o. s históriou?

Firmy, ktoré sa zameriavajú na sprostredkovanie predaja už vopred založených spoločností, dokážu takouto ponukou ušetriť množstvo času, ktorý by bol inak strávený vybavovaním potrebných záležitostí pri osobnom zakladaní. Vďaka službám týchto firiem nie je potrebné behať po úradoch či vypĺňať množstvo zakladateľskej dokumentácie. V prípade, že teda uvažujete nad založením spoločnosti, nemusíte sa uberať práve cestou jej vytvorenia úplne od základov. Môžete si najprv prezrieť ponuku firiem, ktoré sa zameriavajú na predaj existujúcich spoločností a zvážiť aké by mala takáto kúpa pre vás výhody. Väčšinou ponuku sprostredkovateľských firiem tvoria spoločnosti s ručením obmedzením, ktoré sa odlišujú určitými špecifikáciami. Ide o špecifikácie, ktoré pozostávajú napríklad z toho, či ide o predaj spoločnosti, ktorá zatiaľ nie je zaregistrovaná k DPH alebo spoločnosti, ktorá už registráciu k DPH má za sebou. Ďalšou špecifikáciou, ktorou sa spoločnosti v ponuke odlišujú môže byť ich historické pozadie pôsobenia na trhu.

zakúpenie spoločnosti

Konkrétne sa v tomto prípade rozlišuje predaj s.r.o. s históriou https://41business.com/predaj-ready-made či predaj s.r.o. bez histórie. Mnoho spoločností sa totiž to zakladá čisto iba za účelom ich ďalšieho predaja, a teda doposiaľ nemajú za sebou žiadnu históriu, čo sa týka podnikateľských činností.

obchodné vzťahy

Novozaložená spoločnosť môže byť teda vhodnou alternatívou pre niekoho, kto chce začať podnikať s čistým štítom. Spoločnosť s históriou má však rovnako určité benefity, medzi ktoré patrí napríklad jej predošlá povesť. Prostredníctvom minulého pôsobenia spoločnosť pravdepodobne získala obchodných partnerov a uzavrela množstvo obchodných vzťahov. To znamená, že takáto spoločnosť bude na trhu pôsobiť oveľa hodnovernejšie a serióznejšie, než úplne novozaložená firma. O to výhodnejšia je spoločnosť s históriou aj v prípade, ak je táto spoločnosť aj registrovaná k DPH, a tým pádom sa môže začať po jej odkúpení ihneď s podnikaním.