Peniaze predstavujú dôležitú súčasť nášho každodenného života. Bez nich by sme v dnešnej dobe boli prakticky „nikto“. A to je najskôr kameň úrazu dnešnej doby.