Kto vám vystaví energetický certifikát na dom?

Energetický certifikát budovy poznajú tí, ktorí po roku 1998 kolaudovali dom alebo inú budovu, či chceli uskutočniť predaj. Dokonca aj pri prenájme by mala mať budova energetický certifikát. Energetický certifikát je dokument, ktorý hovorí o tom, ako daná budova hospodári so spotrebou energie a koľko energie sa v nej spotrebuje alebo naopak usporí. Posudzuje sa pritom spotreba energie na ohrev vody, na kúrenie, na osvetlenie, klimatizáciu, elektroinštalácie a podobne. Podľa toho sa daná budova zaradí do patričnej energetickej triedy od A po G. Podľa toho hneď vieme, čo môžeme od budovy očakávať, čo sa týka spotreby a hospodárenia s energiou. V dnešnej dobe sa stále väčšia pozornosť venuje práve energii a úspore energie, preto postupne môže výpovedná hodnota energetického certifikátu na dom alebo budovy vzrastať na dôležitosti.

budova

Kto vám tento dôležitý dokument vystaví? Energetický certifikát nemôže vystaviť len tak hockto. Je na to potrebné špeciálne oprávnenie. Ak teda potrebujete teto dokument, kontaktujte: energetický certifikát domu https://www.certifikaciabudovy.sk/energeticky-certifikat/. Tu Vám odborne poradia a dokument vám vedia aj vystaviť, pritom nezáleží vôbec na tom, z ktorého kúta Slovenska zrovna ste.

dom

Verejne prístupné budovy by mali väčšinou tiež mať energetický certifikát a mal by byť aj niekde umiestnený, aby bol zverejnený na viditeľnom mieste. Táto téma začína byť naozaj populárna, preto predpokladáme, že časom bude táto služby ešte žiadanejšia a bude hrať dôležitú rolu pri rozhodovacích procesoch, napríklad pri nákupe nehnuteľností a podobne. Možno tak už pri výstavbe bude dôležitým aspektom práve spotreba energie a jej úspora, čo už sa vlastne deje aj dnes. Práve v dôsledku prebiehajúcej krízy si uvedomujeme dôležitosť energie, jej zdrojov a úspory. Energetický certifikát si teda viete nechať vystaviť v spoločnosti Certifikaciabudovy.sk.