5 vecí, ktoré nesmú chýbať v dobrom PR článku

Aby mali PR články želaný efekt, musia obsahovať niekoľko dôležitých vecí. Tých by ste sa mali držať v prípade, že si ich budete vytvárať sami, na aj vtedy, keď túto úlohu zveríte do rúk niekomu inému. Toto je päť najdôležitejších vecí, ktoré musí kvalitný PR článok obsahovať.
Človek ružovou fixkou zaškrtáva políčka na papieri

  1. Gramatika

Povedzme, že nie ste dokonalí v gramatike. Určte však ovládate aspoň nejaké základy. Ak uvidíte vetu „boly sme v bratislave a tam povedaly že máme ísť dakde iňde“, asi aj vy pochopíte, že to nie je dobré. Tento príklad je samozrejme prehnaný, no na priblíženie toho, ako text nesmie vyzerať, je celkom fajn. Ak s necháte vytvoriť PR článok, dbajte na to, aby bol správny po gramatickej stránke. ak ho budete písať vy sami a v gramatike nie ste doma, nájdite si šikovného editora, ktorý vám text opraví za pár eur.

  1. Štruktúra

Piate cez deviate, takto PR, no ani žiadny iný článok, nesmie vyzerať. Dávajte si pozor na to, aby bola štruktúra textu zrozumiteľná. Na začiatku musí byť úvod, ktorý čitateľa dostane do deja. Potom m nasleduje jadro a nakoniec záver, v ktorom všetko zhrniete a ukončíte. Držte sa toho, čo ste sa učili v nejako piatom ročníku na základnej škole.

  1. Obsah

Obsah môže byť niekedy dôležitejší ako gramatika, štylistika a štruktúra dokopy. Ak dokážete ľudí zaujať obsahom, budú schopní vám odpustiť drobné chybičky krásy, ktoré súvisia s „technickou“ stránkou textu. Aj keď s tým možno mnohí nebudú súhlasiť, obsah je na prvom prvučičkom mieste.
Človek si píše zoznam do zošita na štvorčekovaný papier

  1. Prirodzenosť

V PR článku musíte byť spomenutí, to je jasné a logické. Veď presne preto takéto články vznikajú. Na druhej strane to však nesmiete preháňať. Snažte sa o to, aby bolo všetko prirodzené, aby sa čitateľovi text prihováral spontánne a nie nasilu.

  1. Názov

Názov, teda titulok – nadpis článku musí byť pútavý a zaujať na prvý kuk. Nesnažte sa draž formalít. Pokojne zaexperimentujte a choďte do nespisovných či slangových výrazoch. Iba takto vaše PR články Seolightzaujmú na prvý pohľad.